page-header

Reactie op kamerbrief groei Schiphol

Groei van Schiphol zonder extra overlast, is niet reëel, schrijven Hans Buurma en Matt Poelmans in onderstaand artikel in het NRC Handelsblad van 15 juli. De keuze voor groei van Schiphol die het kabinet lijkt te maken is voorbarig en het kabinet verstoort er de zorgvuldige voorbereiding…

Persbericht van LBBL/Bewoners Schiphol

Het LBBL, de bewoners in de Omgevingsraad Schiphol en de Werkgroep Toekomst Luchtvaart hebben door middel van een persbericht fel geprotesteerd tegen het voornemen van minister Van Nieuwenhuizen om Schiphol na 2020 te laten doorgroeien. Dit is strijdig met de beginselen van behoorlijk bestuur. De…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 2de kwartaal 2019

De klankbordgroep heeft weer een verslag opgesteld van de ondervonden hinder van het Schiphol vliegverkeer in de gemeente Gooise Meren. Het betreft het 2de kwartaal van 2019 dat tot 30 april liep. Net als voorgaande verslagen van de klankbordgroep beogen wij hiermee om inzichtelijk te…

Verslag over 2018

De klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren heeft een jaarverslag opgesteld van de de overlast die in de gemeente Gooise Meren gedurende 2018 is ondervonden van het Schiphol vliegverkeer. Dat jaar bestrijkt de periode van 1 november 2017 t/m 30 oktober 2018 zijnde het “gebruiksjaar” van Schiphol….

Groeistop Schiphol beste optie voor klimaat en economie

Ook met een groeistop op Schiphol kan KLM zijn zakelijke netwerk uitbouwen, schrijven Hans Buurma en Matt Poelmans in het onderstaande artikel in NRC. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/29/groeistop-schiphol-beste-optie-voor-klimaat-en-economie-a3652150

Het economisch belang van luchtvaart

CE Delft, een onafhankelijk en gerenomeerd onderzoeksbureau dat overheden in binnen- en buitenland adviseert over transport, milieu en energie, heeft enkele feiten over het economisch belang van luchtvaart op een rijtje gezet. De standpunten die de Klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren uitdraagt, ondermeer in onze kwartaalrapportages,…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 4de kwartaal 2018

De klankbordgroep voert al geruime tijd overleg met B&W Gooise Meren over de noodzaak om meer dan voorheen voor de leefbaarheid van onze zo mooi gelegen gemeente op te komen. Om het gemeentebestuur daarbij behulpzaam te zijn, hebben wij op basis van het afgelopen week…

Maatschappelijke consultatie ontwikkeling Schiphol en Omgeving

Iedereen kan zijn of haar mening geven over de toekomst van Schiphol via een internetconsultatie op http://www.omgevingsraadschiphol.nl. De partijen in de ORS hebben daarvoor gezamenlijk een consultatiedocument opgesteld. De internetconsultatie is één van de stappen in een breed consultatietraject dat de ORS in september is gestart….

Wil Dick Benschop (CEO Schiphol) de groei werkelijk beteugelen?

In een interview in Het Parool van 15 september j.l. spreekt de nieuwe CEO van Schiphol Dick Benschop zich uit om de groei van Schiphol te beteugelen. https://www.parool.nl/amsterdam/nieuwe-topman-leg-groei-van-schiphol-verder-aan-banden~a4604550/ Op dit interview volgen verschillende reacties o.a. van de politiek: https://www.parool.nl/opinie/-ook-langzame-groei-geeft-uitstoot-en-herrie~a4604733/ Hieronder ook een reactie van de…

Inbreng LBBL in Luchtvaartnota 2020-2050

Het LBBL (Landelijk BewonersBeraad Luchtvaart) protesteert tegen de groeiende luchtvaart, die zeer schadelijke gevolgen heeft voor het milieu, de leefomgeving en het klimaat. De overheid moet een nieuwe koers kiezen, de luchtvaart-groei stoppen en deze schadelijke impact drastisch verminderen. Inbreng LBBL in Luchtvaartnota 21 sep…