page-header

Onderzoek naar overlast

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar geluid en geluidsoverlast in Gooise Meren. Grote veroorzakers zijn het verkeer (A1!) en het spoor. De eerstvolgende stap is de opstelling van Actieplannen. Opvallend is dat het sterk toegenomen vliegtuiglawaai niet in dit onderzoek is meegenomen. De Klankbordgroep…

Positieve ervaringen als gesprekspartner

Op 9 maart jl. schreef de Klankbordgroep de gemeenteraad van Gooise Meren een brief met daarin de oproep om zich de komende tijd veel actiever – en voor de inwoners merkbaar – met Schiphol en A1 bezig te houden. Sinds november jl. overlegde de Klankbordgroep…

Gemeenteraad accepteert Klankbordgroep als overlegpartner

Op 9 maart schreef de Klankbordgroep de gemeenteraad van Gooise Meren een brief met daarin de oproep om zich de komende tijd veel actiever – en voor de inwoners merkbaar – met Schiphol en A1 bezig te houden. De Klankbordgroep overlegde sinds november 2016 al…