In opdracht van de gemeente zijn in de periode mei 2018 tot mei 2019 geluidmetingen uitgevoerd op geselecteerde locaties in Muiderberg en Muiden. De meetdata zijn geanalyseerd door het expertbureau DGMR en tevens ter beschikking gesteld aan de klankbordgroep voor een onafhankelijke analyse. Beide analyses laten zien dat op alle meetlocaties in Muiden en Muiderberg de geluidsberekeningen die Rijkswaterstaat voor 2030 heeft gemaakt nu al overschreden worden en dat ook de maximale geluidniveaus die in het wettelijke Tracebesluit zijn vastgelegd, dicht worden benaderd. Alle aanleiding voor de gemeente om Rijkswaterstaat als wegbeheerder aan te spreken op het treffen van extra geluidbeschermende maatregelen en de klankbordgroep roept de gemeente daartoe nadrukkelijk op in een begeleidend advies bij het onafhankelijke rapport van de klankbordgroep dat met de gemeenteraad [en de lokale pers] is gedeeld.