page-header

In: Nieuws

Minder Hinder interview in Gooi- en Eemlander

Ook in de lokale media is de belangstelling voor de overlast van het uitdijende Schiphol vliegverkeer groeiende. In dit artikel uit de G&E van 24 juni j.l. wordt verslag gedaan van het 2de kwartaal 2023 rapport van de Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren waarin de…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 2de kwartaal 2023

In dit bericht het verslag van de Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren gebaseerd op de officiële statistieken van Schiphol (BAS) over de hinder die in het tweede kwartaal van 2023 is in onze gemeente en regio is ervaren.

Ingezonden brief Klankbordgroep Minder Hinder aan Het Parool

De Klankbordgroep merkt al langer op dat de berichtgeving in Het Parool over het Schiphol en luchtvaart debat eenzijdig is en geen ruimte biedt voor het tegengeluid. Daarom heeft de Klankbordgroep onderstaande brief aan de redactie van de krant gestuurd.

Herinnering: uw stem is nodig!
Goed nieuws. Wij hebben een groot aantal reacties gekregen met NAW gegevens om het geluid van Gooise Meren en de Gooi- en Vecht regio te laten horen in de MRS. Want elke vijftig mensen die zeggen dat we namens hen mogen spreken, leveren ons een...
Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 1ste kwartaal 2023

Het Schiphol vliegverkeer ligt bijna weer op het niveau van voor de corona periode en daarmee ook de overlast voor onze omgeving waar dat mee gepaard gaat. Dat kunt u lezen in dit verslag van de Klankbordgroep Minder HInder Gooise Meren gebaseerd op de officiële…

Verkiezingen Maatschappelijke Raad Schiphol

Op 1 juli 2023 treedt de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) in de plaats van de Omgevingsraad Schiphol. De MRS wordt een wettelijk overleg- en adviesorgaan voor alles wat met luchtvaart en Schiphol te maken heeft. Als actieve bewonersvereniging staat de Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren…

Zienswijze Experimenteerregeling Schiphol

De Klankbordgroep Schiphol/A1 Gooise Meren heeft bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat een zienswijze ingediend over de voorgenomen Experimenteerregeling Schiphol. Met deze zienswijze maken wij bezwaar tegen deze regeling omdat de zogenaamede ‘actualisatie’ van de grenswaarden in strijd is met eerder gemaakte afspraken om…

Verslag over 2022

In het jaarverslag 2022 van de Klankbordgroep Schiphol/A1 Gooise Meren geven wij een toelichting op onze inzet in het afgelopen jaar om aandacht te vragen voor de milieu- en gezondheidsschade van de groeiende verkeersstromen in en rondom de gemeente Gooise Meren, inclusief de betrokkenheid van…

Wat kunt u zelf doen tegen vliegherrie? | Meld vliegherrie!

De Klankbordgroep Schiphol A1(A6) zet zich er voor in om de leefbaarheid in onze gemeente te verbeteren door de overlast van het vliegverkeer bij het gemeentebestuur aan de orde te stellen. Als u zelf ook in actie wilt komen, hebben wij een aantal tips voor…

Krimp Luchtvaart Protest

Datum: zaterdag 5 november Starttijd: 11:00 uur Schiphol Plaza (binnen). Aansluitend een Protest route met verwachte eindtijd 13:00 uur. Iedereen van jong tot oud die deze demonstratie ondersteunt is welkom! Kijk voor actuele informatie over het protest op www.krimpluchtvaart.nl Dit Krimp Luchtvaart Protest betreft een aangemelde…