page-header

In: Nieuws

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 1ste kwartaal 2024

In het eerste kwartaal van het Schiphol gebruiksjaar 2024 blijkt dat de groei van het aantal vliegbewegingen zicht heeft verder heeft doorgezet. Een groei van ruim 13% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar met een nog grotere stijging van het aantal klachten en melders….

Luchtruimherziening

De Rijksoverheid en de luchtverkeersleiding maken een nieuwe indeling van het Nederlandse luchtruim waarin zij vastleggen wie wanneer en waar vliegt. In oktober 2022 zijn de uitgangspunten voor die herziening vastgelegd maar nog geen definitieve routes gekozen. Voor Gooise Meren is de voorgenomen verplaatsing van het militaire…

Verslag over 2023

In dit jaarverslag biedt de Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren een toelichting op de ontwikkelingen in het Schiphol debat van het afgelopen jaar 2023 Wij vragen hiermee aandacht voor de milieu- en gezondheidsschade van de almaar groeiende verkeersstromen in de lucht.

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 3de kwartaal 2023

Ook in het derde kwartaal van het Schiphol gebruiksjaar blijkt dat de groei van het aantal vliegbewegingen zicht heeft doorgezet. Het gaat om een groei van 6% ten opzichte van het derde kwartaal van 2022. als we het afgelopen kwartaal vergelijken met dezelfde periode in…

Presentatie Politieke Avond gemeenteraad Gooise Meren 13 september

Tijdens de Politieke Avond van de gemeenteraad van Gooise Meren op 13 september heeft de Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren een presentatie verzorgd over de overlast van het Schiphol vliegverkeer en wat daar aan te doen is. Wij zijn blij met de mogelijkheid die we…

Minder Hinder interview in Gooi- en Eemlander

Ook in de lokale media is de belangstelling voor de overlast van het uitdijende Schiphol vliegverkeer groeiende. In dit artikel uit de G&E van 24 juni j.l. wordt verslag gedaan van het 2de kwartaal 2023 rapport van de Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren waarin de…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 2de kwartaal 2023

In dit bericht het verslag van de Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren gebaseerd op de officiële statistieken van Schiphol (BAS) over de hinder die in het tweede kwartaal van 2023 is in onze gemeente en regio is ervaren.

Ingezonden brief Klankbordgroep Minder Hinder aan Het Parool

De Klankbordgroep merkt al langer op dat de berichtgeving in Het Parool over het Schiphol en luchtvaart debat eenzijdig is en geen ruimte biedt voor het tegengeluid. Daarom heeft de Klankbordgroep onderstaande brief aan de redactie van de krant gestuurd.

Herinnering: uw stem is nodig!
Goed nieuws. Wij hebben een groot aantal reacties gekregen met NAW gegevens om het geluid van Gooise Meren en de Gooi- en Vecht regio te laten horen in de MRS. Want elke vijftig mensen die zeggen dat we namens hen mogen spreken, leveren ons een...
Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 1ste kwartaal 2023

Het Schiphol vliegverkeer ligt bijna weer op het niveau van voor de corona periode en daarmee ook de overlast voor onze omgeving waar dat mee gepaard gaat. Dat kunt u lezen in dit verslag van de Klankbordgroep Minder HInder Gooise Meren gebaseerd op de officiële…