Model voor de berekening van Lden en Lnigt ter verkrijging van  inzicht in tekortkomingen begrenzing geluidsoverlast Schiphol

De vaststelling van een hoeveelheid geluid uitgedrukt in dB(A) Lden en dB(A) Lnight is van essentieel belang voor de begrenzing van de geluidsoverlast die het vliegverkeer van Schiphol mag veroorzaken. Maar de manier waarop dB(A) Lden en dB(A) Lnight berekend wordt is niet eenvoudig en is voor velen onbekend. Minder Hinder Gooise Meren heeft daarom een model in een Excel spreadsheet ontwikkeld waarmee u zelf kunt experimenteren om te zien hoe Lden en Lnight tot stand komen. U kunt hiermee ook zelf ontdekken, dat er aan deze systematiek ernstige tekortkomingen kleven.

Maar voordat u daarmee begint, bevelen wij u aan om eerst de toelichting goed te lezen en eventueel af te drukken.

Voor gebruikers van Windows Edge kan het zijn dat het downloaden met de blauwe knop “Bestand downloaden” niet lukt. In dat geval kunt u door te klikken op het veld eronder, “Zoeken naar hulpprogramma’s Help en meer (ALT + Q)  kiezen voor “Een kopie downloaden.

Comments are closed.