page-header

Zienswijze Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze maand de ‘Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening’ gepubliceerd. Kern van dit beleidsstuk is dat door nauwere samenwerking tussen de burger- en militaire luchtvaart de ruimte in het luchtruim veel efficiënter kan worden benut. Dat betekent kortere ‘snelwegen’ in de…

Draagvlakonderzoek Luchtvaart

In opdracht van het ministerie van I&W voert het onderzoeksbureau motivaction een draagvlakonderzoek over luchtvaart in Nederland uit. Het bijgaande rapport bevat de 3de meting van 2020 en vond plaats tijdens de COVID-19 pandemie.

Reactie op onze zienswijzen op ontwerp Luchtvaartnota

Op 20 november 2020 heeft het kabinet de Luchtvaartnota 2020 – 2050 definitief vastgesteld en met een nota van antwoord op de vele zienswijzen gereageerd die op het ontwerp van de Luchtvaartnota zijn ingediend. Wij hebben de reacties op de zienswijzen die wij hebben ingediend…

Kritiek op het Schiphol hinderreductieplan

De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), het samenwerkingsverband van de 56 gemeentes en 4 provincies rondom Schiphol, heeft een brief gestuurd aan de directie van Schiphol over het hinderreductieplan dat de luchthaven aan het uitwerken is. Die brief laat wat ons betreft niets ter verduidelijking over….

Burgertafel Luchtvaart 12 november 2020

In een bijna 2 ½ uur durende zoommeeting praten luchtvaartdeskundigen, politici en burgers over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart. Deze discussie kunt u op YouTube in zijn geheel terugkijken. Als u dat te tijdrovend vindt maar toch wilt weten wat er speelt, kunt u van het…

John Hartong

Het droevige nieuws heeft ons bereikt dat John Hartong, gewaardeerd lid van de werkgroep Minder Hinder, op 27 oktober j.l. is overleden. Wij herinneren ons John als een zeer betrokken Naarder met een ruime belangstelling voor milieu en duurzaamheid in de meest ruime zin. Zijn…

Vliegbewegingen over de gemeente Gooise Meren in 2020 en 2019

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) heeft al sinds oktober 2019 geen rapportages en statistieken over het Schiphol vliegverkeer uitgebracht, mede in verband met data privacy klachten over de BAS website. Daarom heeft de klankbordgroep een overzicht opgesteld van het aantal vliegbewegingen over de gemeente Gooise…

Commissie voor de milieueffectrapportage – Toetsingsadvies Luchtvaartnota

Het kabinetsplan om de luchtvaart in Nederland op termijn en onder voorwaarden te laten groeien is veel te vaag om de milieueffecten ervan in beeld te brengen. Concrete doelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, beperking van de geluidshinder en bescherming van de natuur ontbreken….

Onderzoek Nationale Ombudsman naar de behandeling van meldingen over geluidsoverlast van vliegverkeer

De Nationale ombudsman wil met minister Van Nieuwenhuizen in gesprek over de rol van de overheid bij de behandeling van meldingen over geluidsoverlast van vliegverkeer. De impact van deze geluidsoverlast is voor omwonenden groot en er spelen al jarenlang discussies over. De ombudsman onderkent dat…

Zienswijzen van samenwerkende gemeentes en provincies in Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) op de ontwerp Luchtvaartnota van het kabinet

De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht en 56 gemeentes rondom Schiphol die samenwerken in de z.g. Bestuurlijke Regie Schiphol nemen in de bijgaande brief aan minister Van Nieuwenhuizen de ontwerp Luchtvaartnota van het kabinet zwaar onder vuur. Kern van de kritiek is dat de luchtvaart…