De klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren heeft het jaarverslag over 2019 opgesteld. Daarin bieden wij een overzicht van de ontwikkelingen rondom het Schiphol vliegverkeer en de snelwegen A1 en A6 die in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor de toenemende geluidshinder en milieubelasting die de bewoners in de gemeente Gooise Meren ervaren. Naast een toelichting op de activiteiten van de klankbordgroep in het afgelopen jaar.