De Bestuurlijke Regie Schiphol is het samenwerkingsverband van de 56 gemeentes en de 4 provincies in de Schipholregio. Deze lagere overheden zijn tot een gezamenlijke reactie gekomen op de ontwerp Luchtvaartnota van de Rijksoverheid waarin zij scherpe kritiek uiten op de beleidsvoornemens van het kabinet voor de luchtvaart in de komende 20 jaar en duidelijk maken dat deze niet op regionaal draagvlak kunnen rekenen. Die zienswijze kunt u vinden op de website van de provincie Noord-Holland, zie https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=a51eb2c5-3933-4133-b61e-c5f43535ea10&FoundIDs=