De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht en 56 gemeentes rondom Schiphol die samenwerken in de z.g. Bestuurlijke Regie Schiphol nemen in de bijgaande brief aan minister Van Nieuwenhuizen de ontwerp Luchtvaartnota van het kabinet zwaar onder vuur. Kern van de kritiek is dat de luchtvaart als de grootste veroorzaker van geluidshinder in de wijde omgeving van Schiphol in de kabinetsplannen geen strobreed in de weg gelegd wordt terwijl de regio zwaar te lijden heeft onder het toenemende Schiphol vliegverkeer en vrijwel op slot gaat voor toekomstige woningbouw. 
In de aanvullende zienswijze van de provincie Utrecht, die u hieronder ook aantreft, schrijft de provincie dat er door het kabinet gekozen lijkt te worden voor groei van het Schiphol vliegverkeer zonder dat de randvoorwaarden zijn gedefinieerd. Daarmee lijkt de afweging tussen groei en leefbaarheid uit balans.