De milieufederatie roept de wethouders van de gemeenten in de directe omgeving van Schiphol, vertegenwoordigd in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), op om [in samenwerking met de Rijksoverheid] te werken aan echte hinderverminderende maatregelen en duidelijke en strenge normen voor geluidshinder en milieuvervuiling. Daartoe worden een aantal concrete aanbevelingen gedaan voor de lange termijn die de moeite waarde zijn om te lezen.