page-header

Achtergrondinformatie Luchtvaart

Om goede discussies over luchtvaart en Schiphol te bevorderen, heeft de Klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren geprobeerd om de noodzakelijke achtergrondkennis over luchtvaart in bijgaand document voor de bestuurders van onze gemeente en andere belanghebbenden samen te vatten. Wij hopen dat u na lezing met ons tot de…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 2de kwartaal 2018

De klankbordgroep voert al geruime tijd overleg met B&W Gooise Meren over de noodzaak om meer dan voorheen voor de leefbaarheid van onze zo mooi gelegen gemeente op te komen. Om het gemeentebestuur daarbij behulpzaam te zijn, hebben wij op basis van het afgelopen week…

Geluidmeetposten in Gooise Meren

Goed nieuws is dat de gemeente serieus werk lijkt te maken van de in Gooise Meren ondervonden geluidsoverlast van het snelwegverkeer op de A1 en A6. Mede op aandringen van de klankbordgroep laat de gemeente een erkend bureau geluidmeetposten plaatsen bij het Naarderbos, in Muiderberg…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 1ste kwartaal 2018

De klankbordgroep voert al geruime tijd overleg met B&W Gooise Meren over de noodzaak om meer dan voorheen voor de leefbaarheid van onze zo mooi gelegen gemeente op te komen. Om het gemeentebestuur daarbij behulpzaam te zijn, hebben wij op basis van het afgelopen week…

Minister moet eind maken aan gedoogsituatie Schiphol

De overheid moet een eind maken aan de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol. Het niet optreden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tegen de overschrijding van geluidslimieten rond de luchthaven duurt te lang en ondermijnt de rechtspositie van omwonenden. Dat stellen deskundigen op…

Kieswijzer Schiphol voor gemeente Gooise Meren

De klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren en een groot aantal actieve bewoners-verenigingen uit Gooise Meren maken zich zorgen over de ontwikkelingen rondom Schiphol. Dat hebben zij recentelijk benadrukt in een open brief aan het college van B&W van Gooise Meren. Het gaat daarbij niet alleen over…

Open Brief aan gemeente Gooise Meren

Op 16 februari j.l. heeft de Klankbordgroep Schiphol -A1 Gooise Meren een open brief gestuurd aan het College van B & W van de gemeente Gooise Meren. Hieronder een artikel hierover in de Gooi- en Eemlander: De volledige brief is hieronder te lezen: Open brief…

Inzet Buitenveldertbaan verdubbelt

ALDERSAKKOORD NIET WAARGEMAAKT • Bij gebruik van de Buitenveldertbaan komen vliegtuigen op minder dan 200 meter over dichtbevolkte woonwijken in Amsterdam en Amstelveen, bij pieksituaties is dit om de 2 minuten. • Nadat de situatie onhoudbaar was geworden door de sterke groei van Schiphol zou…

‘Democratie faalt bij nieuw Lelystad Airport’

(uit: Haarlems Dagblad 13 november 2017) De gemoedelijke sfeer tijdens de demonstratie op Lelystad Airport zaterdag  weerspiegelde nauwelijks de intense weerstand tegen de uitbreidingsplannen van  het vliegveld. Lelystad moet vanaf april 2019 een volwaardige vakantieluchthaven voor grotere  vliegtuigen worden als dependance van het overvolle Schiphol….

Winsemius over “Schiphollen”

In EenVandaag en Buitenhof heeft voormailg VVD-minister de term “Schiphollen” gemunt voor de manier waarop Schiphol en de politiek de groei van Schiphol de afgelopen jaren hebben doorgedrukt. Zie voor de uitzending van Buitenhof de link https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_11316120~schiphollen~.html