page-header

Petitie Neem Luchtvaart op in de Klimaatwet

De Luchtvaart is buiten het Akkoord van Parijs gehouden, terwijl de sterke groei van de luchtvaart de opwarmeffecten juist verder vergroot. De opstellers van de petitie vinden dat de luchtvaart dezelfde snelle uitstootreductie moet realiseren als de rest van de Nederlandse economie. Dit dient in…

Tweede Kamer bespreekt toekomst luchtvaart

Op 7 en 13 september vergadert de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer over de Toekomst Luchtvaart. Op 7 september betreft dit een hoorzitting over Schiphol en ‘selectiviteit’, dat wil zeggen ruimte houden voor zakelijk verkeer op Schiphol, de rest: vakantie/low-cost…

Gemeenten in het Groene Hart starten Stilte-actie

Gemeenten als Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Stichtse Vecht, Woerden en Nieuwkoop zijn de actie “Geef stilte een stem” gestart. Volgens deze gemeenten neemt bij uitbreiding van Schiphol de geluidsoverlast en de luchtvervuiling toe, waardoor de leefbaarheid verder onder druk komt te staan. De gemeenten willen dat de…

Onderzoek naar overlast

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar geluid en geluidsoverlast in Gooise Meren. Grote veroorzakers zijn het verkeer (A1!) en het spoor. De eerstvolgende stap is de opstelling van Actieplannen. Opvallend is dat het sterk toegenomen vliegtuiglawaai niet in dit onderzoek is meegenomen. De Klankbordgroep…

Positieve ervaringen als gesprekspartner

Op 9 maart jl. schreef de Klankbordgroep de gemeenteraad van Gooise Meren een brief met daarin de oproep om zich de komende tijd veel actiever – en voor de inwoners merkbaar – met Schiphol en A1 bezig te houden. Sinds november jl. overlegde de Klankbordgroep…

Gemeenteraad accepteert Klankbordgroep als overlegpartner

Op 9 maart schreef de Klankbordgroep de gemeenteraad van Gooise Meren een brief met daarin de oproep om zich de komende tijd veel actiever – en voor de inwoners merkbaar – met Schiphol en A1 bezig te houden. De Klankbordgroep overlegde sinds november 2016 al…