page-header

Verslag over 2019

De klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren heeft het jaarverslag over 2019 opgesteld. Daarin bieden wij een overzicht van de ontwikkelingen rondom het Schiphol vliegverkeer en de snelwegen A1 en A6 die in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor de toenemende geluidshinder en milieubelasting die de bewoners in de…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 3de kwartaal 2019

De klankbordgroep heeft weer een verslag opgesteld van de ondervonden hinder van het Schiphol vliegverkeer in de gemeente Gooise Meren. Het betreft het 3de kwartaal van 2019 dat tot 31 juli liep. Net als voorgaande verslagen van de klankbordgroep beogen wij hiermee om inzichtelijk te…

Mainportdenken hopeloos achterhaald

Vorige week werd bekend dat Schiphol van het kabinet vanaf 2021 verder mag groeien. Dertig jaar geleden had econoom Walter Manshanden dat besluit begrepen: een groter Schiphol was toen goed voor de economie. Inmiddels vindt Manshanden dat Mainportdenken hopeloos achterhaald. ‘De enige plekken waar in…

Reactie op kamerbrief groei Schiphol

Groei van Schiphol zonder extra overlast, is niet reëel, schrijven Hans Buurma en Matt Poelmans in onderstaand artikel in het NRC Handelsblad van 15 juli. De keuze voor groei van Schiphol die het kabinet lijkt te maken is voorbarig en het kabinet verstoort er de zorgvuldige voorbereiding…

Persbericht van LBBL/Bewoners Schiphol

Het LBBL, de bewoners in de Omgevingsraad Schiphol en de Werkgroep Toekomst Luchtvaart hebben door middel van een persbericht fel geprotesteerd tegen het voornemen van minister Van Nieuwenhuizen om Schiphol na 2020 te laten doorgroeien. Dit is strijdig met de beginselen van behoorlijk bestuur. De…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 2de kwartaal 2019

De klankbordgroep heeft weer een verslag opgesteld van de ondervonden hinder van het Schiphol vliegverkeer in de gemeente Gooise Meren. Het betreft het 2de kwartaal van 2019 dat tot 30 april liep. Net als voorgaande verslagen van de klankbordgroep beogen wij hiermee om inzichtelijk te…

Verslag over 2018

De klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren heeft een jaarverslag opgesteld van de de overlast die in de gemeente Gooise Meren gedurende 2018 is ondervonden van het Schiphol vliegverkeer. Dat jaar bestrijkt de periode van 1 november 2017 t/m 30 oktober 2018 zijnde het “gebruiksjaar” van Schiphol….

Groeistop Schiphol beste optie voor klimaat en economie

Ook met een groeistop op Schiphol kan KLM zijn zakelijke netwerk uitbouwen, schrijven Hans Buurma en Matt Poelmans in het onderstaande artikel in NRC. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/29/groeistop-schiphol-beste-optie-voor-klimaat-en-economie-a3652150

Het economisch belang van luchtvaart

CE Delft, een onafhankelijk en gerenomeerd onderzoeksbureau dat overheden in binnen- en buitenland adviseert over transport, milieu en energie, heeft enkele feiten over het economisch belang van luchtvaart op een rijtje gezet. De standpunten die de Klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren uitdraagt, ondermeer in onze kwartaalrapportages,…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 4de kwartaal 2018

De klankbordgroep voert al geruime tijd overleg met B&W Gooise Meren over de noodzaak om meer dan voorheen voor de leefbaarheid van onze zo mooi gelegen gemeente op te komen. Om het gemeentebestuur daarbij behulpzaam te zijn, hebben wij op basis van het afgelopen week…