In de zienswijze van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) op de ontwerp Luchtvaartnota wordt benadrukt dat het kabinet met de voorliggende nota het publieke belang ondergeschikt maakt aan dat van de luchtvaartsector. De tot 2050 voortgaande volumegroei waar het kabinet voor kiest brengt veel meer luchtverkeer met zich mee dan voor het publieke belang van verbondenheid noodzakelijk is. Het voegt nauwelijks enige economische waarde en concurrentiekracht voor Nederland toe, maar tast de overige publieke belangen zodanig aan, dat het de samenleving onnodige schade berokkent.