De Nationale ombudsman wil met minister Van Nieuwenhuizen in gesprek over de rol van de overheid bij de behandeling van meldingen over geluidsoverlast van vliegverkeer. De impact van deze geluidsoverlast is voor omwonenden groot en er spelen al jarenlang discussies over. De ombudsman onderkent dat burgers zich onvoldoende gehoord voelen als zij melding maken van klachten over het Schiphol vliegverkeer. Zij weten vaak niet bij welke instantie ze terecht kunnen en wat daarna met hun melding gebeurt. Ze vragen zich zelfs af of het zin heeft om dergelijke klachten te melden. Wordt de informatie daadwerkelijk betrokken bij bij de keuzes rond vliegroutes, hoogtes, tijden en bij het toezicht en de handhaving? In de bijgaande brief kondigt de ombudsman, Reinier van Zutphen, het onderzoek aan bij minister Van Nieuwenhuizen.