page-header

In: Nieuws

Brief aan tweede kabinetsinformateur – Bewoners Omgeving Schiphol

Zes burgerorganisaties hebben op 21 mei 2021 een oproep gericht tot Mariette Hamer en leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Schiphol en de luchtvaart kunnen volgens deze organisaties niet in een (kort) regeerakkoord ontbreken, gezien de grote belangen van de internationale activiteiten van Nederland,…

Geactualiseerde versie Achtergrond document

Om goede discussies over luchtvaart en Schiphol te bevorderen, heeft de Klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren de noodzakelijke achtergrondkennis over luchtvaart in een document voor de bestuurders van onze gemeente en andere belanghebbenden samengevat. Omdat de ontwikkelingen in de luchtvaartsector niet stilstaan, passen wij dit document regelmatig aan…

Scherpe tweedeling in politiek over luchtvaart

Veel kiezers leven met de vraag hoe politieke partijen Schiphol en de luchtvaart in Nederland de komende jaren willen laten ontwikkelen. Groei onder voorwaarden, maar welke voorwaarden dan? Een standstil vanwege omgeving, milieu of mogelijk afnemende vraag? Of is krimp noodzakelijk? Kiezers hebben met hun…

Bezwaren van Bewoners Omgeving Schiphol tegen de luchtruimherziening

Mede namens vele bewonersorganisaties zoals de klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren en samen met enkele andere maatschappelijke organisaties heeft de ORS-bewonersdelegatie een zienswijze op de ontwerp- Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening ingediend die aandacht vraagt voor de noodzaak om te komen tot nieuwe norm voor lokale omgevingskwaliteit voordat er…

Verslag over 2020

In het jaarverslag over 2020 van de klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren bieden wij u een overzicht van de ontwikkelingen van het Schiphol vliegverkeer boven onze gemeente en regio in het afgelopen, door de corona pandemie geplaagde, jaar. Ook doen wij verslag van de informatiebijeenkomst over…

Zienswijze Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze maand de ‘Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening’ gepubliceerd. Kern van dit beleidsstuk is dat door nauwere samenwerking tussen de burger- en militaire luchtvaart de ruimte in het luchtruim veel efficiënter kan worden benut. Dat betekent kortere ‘snelwegen’ in de…

Draagvlakonderzoek Luchtvaart

In opdracht van het ministerie van I&W voert het onderzoeksbureau motivaction een draagvlakonderzoek over luchtvaart in Nederland uit. Het bijgaande rapport bevat de 3de meting van 2020 en vond plaats tijdens de COVID-19 pandemie.

Reactie op onze zienswijzen op ontwerp Luchtvaartnota

Op 20 november 2020 heeft het kabinet de Luchtvaartnota 2020 – 2050 definitief vastgesteld en met een nota van antwoord op de vele zienswijzen gereageerd die op het ontwerp van de Luchtvaartnota zijn ingediend. Wij hebben de reacties op de zienswijzen die wij hebben ingediend…

Kritiek op het Schiphol hinderreductieplan

De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), het samenwerkingsverband van de 56 gemeentes en 4 provincies rondom Schiphol, heeft een brief gestuurd aan de directie van Schiphol over het hinderreductieplan dat de luchthaven aan het uitwerken is. Die brief laat wat ons betreft niets ter verduidelijking over….

Burgertafel Luchtvaart 12 november 2020

In een bijna 2 ½ uur durende zoommeeting praten luchtvaartdeskundigen, politici en burgers over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart. Deze discussie kunt u op YouTube in zijn geheel terugkijken. Als u dat te tijdrovend vindt maar toch wilt weten wat er speelt, kunt u van het…