Het droevige nieuws heeft ons bereikt dat John Hartong, gewaardeerd lid van de werkgroep Minder Hinder, op 27 oktober j.l. is overleden. Wij herinneren ons John als een zeer betrokken Naarder met een ruime belangstelling voor milieu en duurzaamheid in de meest ruime zin. Zijn inbreng en inzet voor de leefbaarheid in onze gemeente zullen we missen en wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.