page-header

In: Nieuws

Herinnering: uw stem is nodig!
Goed nieuws. Wij hebben een groot aantal reacties gekregen met NAW gegevens om het geluid van Gooise Meren en de Gooi- en Vecht regio te laten horen in de MRS. Want elke vijftig mensen die zeggen dat we namens hen mogen spreken, leveren ons een...
Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 1ste kwartaal 2023

Het Schiphol vliegverkeer ligt bijna weer op het niveau van voor de corona periode en daarmee ook de overlast voor onze omgeving waar dat mee gepaard gaat. Dat kunt u lezen in dit verslag van de Klankbordgroep Minder HInder Gooise Meren gebaseerd op de officiële…

Verkiezingen Maatschappelijke Raad Schiphol

Op 1 juli 2023 treedt de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) in de plaats van de Omgevingsraad Schiphol. De MRS wordt een wettelijk overleg- en adviesorgaan voor alles wat met luchtvaart en Schiphol te maken heeft. Als actieve bewonersvereniging staat de Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren…

Zienswijze Experimenteerregeling Schiphol

De Klankbordgroep Schiphol/A1 Gooise Meren heeft bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat een zienswijze ingediend over de voorgenomen Experimenteerregeling Schiphol. Met deze zienswijze maken wij bezwaar tegen deze regeling omdat de zogenaamede ‘actualisatie’ van de grenswaarden in strijd is met eerder gemaakte afspraken om…

Verslag over 2022

In het jaarverslag 2022 van de Klankbordgroep Schiphol/A1 Gooise Meren geven wij een toelichting op onze inzet in het afgelopen jaar om aandacht te vragen voor de milieu- en gezondheidsschade van de groeiende verkeersstromen in en rondom de gemeente Gooise Meren, inclusief de betrokkenheid van…

Wat kunt u zelf doen tegen vliegherrie? | Meld vliegherrie!

De Klankbordgroep Schiphol A1(A6) zet zich er voor in om de leefbaarheid in onze gemeente te verbeteren door de overlast van het vliegverkeer bij het gemeentebestuur aan de orde te stellen. Als u zelf ook in actie wilt komen, hebben wij een aantal tips voor…

Krimp Luchtvaart Protest

Datum: zaterdag 5 november Starttijd: 11:00 uur Schiphol Plaza (binnen). Aansluitend een Protest route met verwachte eindtijd 13:00 uur. Iedereen van jong tot oud die deze demonstratie ondersteunt is welkom! Kijk voor actuele informatie over het protest op www.krimpluchtvaart.nl Dit Krimp Luchtvaart Protest betreft een aangemelde…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 3de kwartaal 2022

Door personeelsproblemen op de luchthaven is de groei van het Schiphol vliegverkeer in het afgelopen kwartaal enigszins geremd en is voorkomen dat het niveau van het pre-coronajaar 2019 is bereikt. Niettemin is de hinderbeleving van dat vliegverkeer in onze gemeente en regio sterk toegenomen in…

Achtergrondinformatie Luchtvaart

Om goede discussies over het Schiphol vliegverkeer en de luchtvaart in het algemeen te bevorderen, heeft de Klankbordgroep Schiphol/A1 Gooise Meren de noodzakelijke achtergrondinformatie over luchtvaart samengevat. Wij werken de informatie in dit document regelmatig bij met zoveel mogelijk gebruik van openbare bronnen. Maar over…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 2de kwartaal 2022

In het tweede kwartaalverslag over de hinder van het vliegverkeer dat tussen 1 februari en 30 april 2022 ondervonden is in Gooise Meren kunt u lezen dat het vliegverkeer in deze periode ruimschoots verdubbeld is ten opzichte van dezelfde periode in het vorige jaar en…