page-header

In: Nieuws

Wat kunt u zelf doen tegen vliegherrie? | Meld vliegherrie!

De Klankbordgroep Schiphol A1(A6) zet zich er voor in om de leefbaarheid in onze gemeente te verbeteren door de overlast van het vliegverkeer bij het gemeentebestuur aan de orde te stellen. Als u zelf ook in actie wilt komen, hebben wij een aantal tips voor…

Krimp Luchtvaart Protest

Datum: zaterdag 5 november Starttijd: 11:00 uur Schiphol Plaza (binnen). Aansluitend een Protest route met verwachte eindtijd 13:00 uur. Iedereen van jong tot oud die deze demonstratie ondersteunt is welkom! Kijk voor actuele informatie over het protest op www.krimpluchtvaart.nl Dit Krimp Luchtvaart Protest betreft een aangemelde…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 3de kwartaal 2022

Door personeelsproblemen op de luchthaven is de groei van het Schiphol vliegverkeer in het afgelopen kwartaal enigszins geremd en is voorkomen dat het niveau van het pre-coronajaar 2019 is bereikt. Niettemin is de hinderbeleving van dat vliegverkeer in onze gemeente en regio sterk toegenomen in…

Achtergrondinformatie Luchtvaart

Om goede discussies over het Schiphol vliegverkeer en de luchtvaart in het algemeen te bevorderen, heeft de Klankbordgroep Schiphol/A1 Gooise Meren de noodzakelijke achtergrondinformatie over luchtvaart samengevat. Wij werken de informatie in dit document regelmatig bij met zoveel mogelijk gebruik van openbare bronnen. Maar over…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 2de kwartaal 2022

In het tweede kwartaalverslag over de hinder van het vliegverkeer dat tussen 1 februari en 30 april 2022 ondervonden is in Gooise Meren kunt u lezen dat het vliegverkeer in deze periode ruimschoots verdubbeld is ten opzichte van dezelfde periode in het vorige jaar en…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 1ste kwartaal 2022

In dit verslag van de in Gooise Meren ondervonden overlast van het Schiphol vliegverkeer in de periode van 1 november 2021 t/m 31 januari 2022 kunt u lezen dat het herstel van de luchtvaart zich duidelijk begint af te tekenen. De aantallen klachten en melders…

Onderteken de petitie voor een lager plafond op Schiphol met minder luchtvaartschade

Beste mensen, De luchtvaart van Schiphol moet de luchtvaartschade aan ons land en het klimaat fors verlagen. Daarvoor moet het luchtvaartplafond op Schiphol als eerste verlaagd worden. Met deze petitie kaarten we de noodzaak daarvan bij het kabinet en minister Harbers aan. De uitstoot van CO2 moet…

Brief aan Eerste Kamer

Een groot aantal bewonersorganisaties, waaronder de Klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren, heeft een uitgebreide brief aan de Eerste Kamer gestuurd waarin ernstige zorgen worden geuit over de totstandkoming en uitvoering van het luchtvaartbeleid van het kabinet zoals dat onder andere in de Luchtvaartnota is vastgelegd. De…

Kieswijzer Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

De Klankbordgroep Schiphol/A1-A6 Gooise Meren en een groot aantal actieve bewonersverenigingen uit Gooise Meren maken zich zorgen over de geluids- en milieubelasting van het vlieg- en snelwegverkeer in onze gemeente. Het gaat daarbij niet alleen over geluidsoverlast maar ook over veiligheid, gezondheid en de klimaatimpact….

Verslag over 2021

In het jaarverslag over 2021 van de klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren geven wij inzicht in de overlast van het vliegverkeer dat in onze regio en in de Schipholregio ondervonden is. En verder schenken wij aandacht aan de ontwikkeling van het vliegverkeer, dat in de loop…