Mede namens vele bewonersorganisaties zoals de klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren en samen met enkele andere maatschappelijke organisaties heeft de ORS-bewonersdelegatie een zienswijze op de ontwerp- Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening ingediend die aandacht vraagt voor de noodzaak om te komen tot nieuwe norm voor lokale omgevingskwaliteit voordat er nieuwe vertrek-en naderingsroutes worden ontworpen. Ondanks dat niemand nog weet wat de gevolgen van de luchtruim herindeling zullen zijn voor de milieu- en geluidsbelasting in de omgeving, is al wel duidelijk dat door het introduceren van vaste routes veel mensen erop achteruit zullen gaan als gevolg van een enorme concentratie van het vliegverkeer. Daarmee wordt een belangrijk punt benadrukt dat wij ook al benoemd hebben in de zienswijze die de klankbordgroep eind januari heeft ingediend.De zienswijze van Bewoners Omgeving Schiphol kunt u vinden op https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/standpunt/bezwaren-tegen-luchtruimherziening/