In opdracht van het ministerie van I&W voert het onderzoeksbureau motivaction een draagvlakonderzoek over luchtvaart in Nederland uit. Het bijgaande rapport bevat de 3de meting van 2020 en vond plaats tijdens de COVID-19 pandemie.