Het kabinetsplan om de luchtvaart in Nederland op termijn en onder voorwaarden te laten groeien is veel te vaag om de milieueffecten ervan in beeld te brengen. Concrete doelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, beperking van de geluidshinder en bescherming van de natuur ontbreken. Dat zegt de commissie voor de milieueffectrapportage in het bijgaande toetsingsadvies dat op 27 juli aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Luchtvaart) is aangeboden. De commissie mer is een onafhankelijk adviesorgaan dat zich in het verleden vaker kritisch uitliet over het luchtvaartbeleid van de minister en met dit rapport een vernietigend advies uitbrengt.