page-header

In: Nieuws

Kieswijzer Schiphol voor gemeente Gooise Meren

De klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren en een groot aantal actieve bewoners-verenigingen uit Gooise Meren maken zich zorgen over de ontwikkelingen rondom Schiphol. Dat hebben zij recentelijk benadrukt in een open brief aan het college van B&W van Gooise Meren. Het gaat daarbij niet alleen over…

Open Brief aan gemeente Gooise Meren

Op 16 februari j.l. heeft de Klankbordgroep Schiphol -A1 Gooise Meren een open brief gestuurd aan het College van B & W van de gemeente Gooise Meren. Hieronder een artikel hierover in de Gooi- en Eemlander: De volledige brief is hieronder te lezen: Open brief…

Inzet Buitenveldertbaan verdubbelt

ALDERSAKKOORD NIET WAARGEMAAKT • Bij gebruik van de Buitenveldertbaan komen vliegtuigen op minder dan 200 meter over dichtbevolkte woonwijken in Amsterdam en Amstelveen, bij pieksituaties is dit om de 2 minuten. • Nadat de situatie onhoudbaar was geworden door de sterke groei van Schiphol zou…

‘Democratie faalt bij nieuw Lelystad Airport’

(uit: Haarlems Dagblad 13 november 2017) De gemoedelijke sfeer tijdens de demonstratie op Lelystad Airport zaterdag  weerspiegelde nauwelijks de intense weerstand tegen de uitbreidingsplannen van  het vliegveld. Lelystad moet vanaf april 2019 een volwaardige vakantieluchthaven voor grotere  vliegtuigen worden als dependance van het overvolle Schiphol….

Winsemius over “Schiphollen”

In EenVandaag en Buitenhof heeft voormailg VVD-minister de term “Schiphollen” gemunt voor de manier waarop Schiphol en de politiek de groei van Schiphol de afgelopen jaren hebben doorgedrukt. Zie voor de uitzending van Buitenhof de link https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_11316120~schiphollen~.html 

Petitie Neem Luchtvaart op in de Klimaatwet

De Luchtvaart is buiten het Akkoord van Parijs gehouden, terwijl de sterke groei van de luchtvaart de opwarmeffecten juist verder vergroot. De opstellers van de petitie vinden dat de luchtvaart dezelfde snelle uitstootreductie moet realiseren als de rest van de Nederlandse economie. Dit dient in…

Tweede Kamer bespreekt toekomst luchtvaart

Op 7 en 13 september vergadert de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer over de Toekomst Luchtvaart. Op 7 september betreft dit een hoorzitting over Schiphol en ‘selectiviteit’, dat wil zeggen ruimte houden voor zakelijk verkeer op Schiphol, de rest: vakantie/low-cost…

Gemeenten in het Groene Hart starten Stilte-actie

Gemeenten als Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Stichtse Vecht, Woerden en Nieuwkoop zijn de actie “Geef stilte een stem” gestart. Volgens deze gemeenten neemt bij uitbreiding van Schiphol de geluidsoverlast en de luchtvervuiling toe, waardoor de leefbaarheid verder onder druk komt te staan. De gemeenten willen dat de…

Onderzoek naar overlast

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar geluid en geluidsoverlast in Gooise Meren. Grote veroorzakers zijn het verkeer (A1!) en het spoor. De eerstvolgende stap is de opstelling van Actieplannen. Opvallend is dat het sterk toegenomen vliegtuiglawaai niet in dit onderzoek is meegenomen. De Klankbordgroep…

Positieve ervaringen als gesprekspartner

Op 9 maart jl. schreef de Klankbordgroep de gemeenteraad van Gooise Meren een brief met daarin de oproep om zich de komende tijd veel actiever – en voor de inwoners merkbaar – met Schiphol en A1 bezig te houden. Sinds november jl. overlegde de Klankbordgroep…