Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze maand de ‘Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening’ gepubliceerd. Kern van dit beleidsstuk is dat door nauwere samenwerking tussen de burger- en militaire luchtvaart de ruimte in het luchtruim veel efficiënter kan worden benut. Dat betekent kortere ‘snelwegen’ in de lucht en kortere routes naar Schiphol en de andere Nederlandse luchthavens met minder CO2- en stikstofuitstoot als gevolg. Dit kan grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid in Gooise Meren en de Gooi- en Vechtstreek, zowel positief als negatief. Na bestudering van dit document concludeert de klankbordgroep dat er nog veel vragen onbeantwoord blijven en wij hebben daarom een zienswijze ingediend op de ontwerp nota die u hieronder kunt nalezen.