page-header

In: Nieuws

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 3de kwartaal 2021

In dit verslag van de in Gooise Meren ondervonden overlast van het Schiphol vliegverkeer in de periode van 1 mei t/m 31 juli 2021 kunt u lezen dat het herstel van de luchtvaart zich duidelijk begint af te tekenen. De aantallen klachten en melders van…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 2de kwartaal 2021

Omdat het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) pas recent zijn rapportage over het tweede kwartaal heeft gepubliceerd, kunnen wij u nu pas ons verslag aanbieden over de ondervonden hinder van het Schiphol vliegverkeer in Gooise Meren. In die periode, die van 1 februari t/m 30 april…

Persbericht Werkgroep Toekomst Luchtvaart

Schiphol en andere luchthavens zullen aangesproken worden op de verplichting die de rechter aan Shell heeft opgelegd. De CO2-uitstoot van het luchtverkeer moet ten opzichte van 2019 bijna gehalveerd worden. Momenteel komt de luchtvaartsector niet verder dan 5% minder CO2 in 2030.  Halvering is wel haalbaar…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 1ste kwartaal 2021

Voor het eerst sinds 2019 heeft de Klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren weer een kwartaalverslag over het aantal vliegbewegingen en de ondervonden overlast in Gooise Meren en de Regio Gooi en Vecht opgesteld. Dat treft u hieronder aan. Door problemen met het klachtenregistratie systeem zijn er…

Uitspraak tegen Shell is van toepassing op de luchtvaart

De recente uitspraak van de rechter inzake de beperking van uitstoot van broeikasgassen door het internationaal georiënteerde Shell maakt het mogelijk ondernemingen juridisch aan te spreken op een reductiebijdrage aan het akkoord van Parijs die gelijkwaardig is met die van landen. Ook onze luchtvaartsector kan…

Brief aan tweede kabinetsinformateur – Bewoners Omgeving Schiphol

Zes burgerorganisaties hebben op 21 mei 2021 een oproep gericht tot Mariette Hamer en leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Schiphol en de luchtvaart kunnen volgens deze organisaties niet in een (kort) regeerakkoord ontbreken, gezien de grote belangen van de internationale activiteiten van Nederland,…

Geactualiseerde versie Achtergrond document

Om goede discussies over luchtvaart en Schiphol te bevorderen, heeft de Klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren de noodzakelijke achtergrondkennis over luchtvaart in een document voor de bestuurders van onze gemeente en andere belanghebbenden samengevat. Omdat de ontwikkelingen in de luchtvaartsector niet stilstaan, passen wij dit document regelmatig aan…

Scherpe tweedeling in politiek over luchtvaart

Veel kiezers leven met de vraag hoe politieke partijen Schiphol en de luchtvaart in Nederland de komende jaren willen laten ontwikkelen. Groei onder voorwaarden, maar welke voorwaarden dan? Een standstil vanwege omgeving, milieu of mogelijk afnemende vraag? Of is krimp noodzakelijk? Kiezers hebben met hun…

Bezwaren van Bewoners Omgeving Schiphol tegen de luchtruimherziening

Mede namens vele bewonersorganisaties zoals de klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren en samen met enkele andere maatschappelijke organisaties heeft de ORS-bewonersdelegatie een zienswijze op de ontwerp- Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening ingediend die aandacht vraagt voor de noodzaak om te komen tot nieuwe norm voor lokale omgevingskwaliteit voordat er…

Verslag over 2020

In het jaarverslag over 2020 van de klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren bieden wij u een overzicht van de ontwikkelingen van het Schiphol vliegverkeer boven onze gemeente en regio in het afgelopen, door de corona pandemie geplaagde, jaar. Ook doen wij verslag van de informatiebijeenkomst over…