De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), het samenwerkingsverband van de 56 gemeentes en 4 provincies rondom Schiphol, heeft een brief gestuurd aan de directie van Schiphol over het hinderreductieplan dat de luchthaven aan het uitwerken is. Die brief laat wat ons betreft niets ter verduidelijking over. Zo dringen de gemeentes en provincies er bij Schiphol-baas Dick Benschop op aan zich vooral te richten op de maatregelen die op korte termijn kunnen leiden tot een aanzienlijke hinderreductie, zoals het afbouwen van nachtvluchten en het voorkomen van onnodig laag vliegen over drukbevolkte gebieden zoals onze regio. Ook stelt de BRS dat iedere burger in de regio er op vooruit moet gaan zodat er geen sprake is van hinderverschuiving en zij hekelen het principe dat de luchtverkeersleidiing de efficiëntie van het vliegverkeer stelt boven de leefbaarheid in de regio. Tevens willen zij af van de huidige methode om de overlast te berekenen. Dat sluit aan bij de ‘weeffout’ in de huidige methodiek die in de door ons bijgevoegde beschrijving van dr. Klaas Koppinga, verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven, duidelijk wordt uitgelegd.