In het jaarverslag over 2020 van de klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren bieden wij u een overzicht van de ontwikkelingen van het Schiphol vliegverkeer boven onze gemeente en regio in het afgelopen, door de corona pandemie geplaagde, jaar. Ook doen wij verslag van de informatiebijeenkomst over de A1/A6 geluidsproblematiek die de gemeente in november 2020 heeft gehouden en van de overige activiteiten van de klankbordgroep in dit jaar. Naast een toelichting op de ontwikkelingen in de Nederlandse luchtvaart die bepalend zijn voor de toekomst van Schiphol en de manier waarop de hinder van het vliegverkeer beperkt kan worden.