Op 20 november 2020 heeft het kabinet de Luchtvaartnota 2020 – 2050 definitief vastgesteld en met een nota van antwoord op de vele zienswijzen gereageerd die op het ontwerp van de Luchtvaartnota zijn ingediend. Wij hebben de reacties op de zienswijzen die wij hebben ingediend in een overzicht weergegeven.