De Klankbordgroep Schiphol/A1-A6 Gooise Meren en een groot aantal actieve bewonersverenigingen uit Gooise Meren maken zich zorgen over de geluids- en milieubelasting van het vlieg- en snelwegverkeer in onze gemeente. Het gaat daarbij niet alleen over geluidsoverlast maar ook over veiligheid, gezondheid en de klimaatimpact. Onze gemeentebestuurders hebben een belangrijke rol te spelen bij het waarborgen van een gezonde leefomgeving voor de inwoners van Gooise Meren, op de eerste plaats door een actievere houding aan te nemen in de gesprekken met de provinciale en landelijke overheden waar de verantwoordelijkheid voor het vlieg- en snelwegverkeer ligt. Daarom hebben wij een kieswijzer opgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 tot 16 maart 2022.

Deze kieswijzer, die u hieronder kunt downloaden, hebben wij samengesteld aan de hand van een zestal stellingen die wij aan de politieke partijen al in december 2021, toen de verkiezingsprogramma’s geschreven werden, hebben voorgelegd. De stellingen hebben betrekking op het beschermen van ons woon- en leefklimaat en helpen u te bepalen welke partijen zich daarvoor inzetten. Wij hopen van harte dat u van 14 tot 16 maart gebruik gaat maken van uw stemrecht en daarmee een bijdrage levert aan het beperken van de geluids- en milieubelasting van het vlieg- en snelwegverkeer in onze gemeente.