Beste mensen,


De luchtvaart van Schiphol moet de luchtvaartschade aan ons land en het klimaat fors verlagen. Daarvoor moet het luchtvaartplafond op Schiphol als eerste verlaagd worden. Met deze petitie kaarten we de noodzaak daarvan bij het kabinet en minister Harbers aan. De uitstoot van CO2 moet op zijn minst verminderd worden met 45% in 2030, conform het Shell vonnis. Het IPCC heeft onlangs een alarm gepubliceerd over de korte tijd die nog maar hebben om de opwarming tot 1,5 oC te beperken. De luchtvaartsector wil biokerosine invoeren, maar het effect daarvan is veel te laag. Er moet ook snel een natuurvergunning voor Schiphol komen, waarin de stikstofdeposities beperkt zullen worden.  Zonder compensatie door boeren, burgers en bedrijven.  Voor deze vermindering moet het plafond van Schiphol verlaagd moet worden. Dat is mogelijk tot  een plafond van 70 procent of minder van het aantal vluchten in 2019,  zonder de bereikbaarheid van Nederland aan te tasten. Met minder overstappers en inzet van de HSL om korte  vluchten te vervangen. Onder een lager plafond zullen ook alle andere schadelijke emissies en geluidhinder verminderen en is meer woningbouw mogelijk.  

  1. Met deze petitie aan het kabinet kaarten we de noodzaak aan om: het plafond op Schiphol zodanig te verlagen dat de CO2- en stikstofemissies van luchtvaart afnemen conform het recente tijd alarm van IPCC, het Shell vonnis en de landelijke stikstofreductie;
  2. derhalve voor luchtvaart geen uitzondering meer te maken;
  3. de verdere vermindering van alle luchtvaartschade aan mens, natuur en klimaat aan te sturen met objectieve normen, meetbare doelstellingen en controleerbare verantwoording.

 We verzoeken je vriendelijk deze petitie hier te ondertekenen 

https://petities.nl/petitions/zorg-voor-forse-vermindering-van-luchtvaartschade-aan-ons-land/

 en dit bericht op twitter, facebook of andere media te plaatsen en deze mail door te sturen naar andere belanghebbenden in en rond de regio Schiphol. 

Vriendelijke groet,

Hans Buurma

Werkgroep Toekomst Luchtvaart