Voor het eerst sinds 2019 heeft de Klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren weer een kwartaalverslag over het aantal vliegbewegingen en de ondervonden overlast in Gooise Meren en de Regio Gooi en Vecht opgesteld. Dat treft u hieronder aan. Door problemen met het klachtenregistratie systeem zijn er in 2020 geen rapportages uitgebracht door het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) zodat wij door gebrek aan informatie geen statistieken hebben kunnen bijhouden. De boodschap die dit kwartaalrapport bevat is duidelijk: de hinderbeleving van het Schiphol vliegverkeer in Gooise Meren is even sterk afgenomen als het aantal vliegbewegingen in corona tijd. Daarmee is weer aangetoond dat alleen minder vliegen voor daadwerkelijke reductie van de hinder kan zorgen.