De recente uitspraak van de rechter inzake de beperking van uitstoot van broeikasgassen door het internationaal georiƫnteerde Shell maakt het mogelijk ondernemingen juridisch aan te spreken op een reductiebijdrage aan het akkoord van Parijs die gelijkwaardig is met die van landen. Ook onze luchtvaartsector kan niet langer buiten schot blijven bij de nationale reductiedoelstelling.

Zes burgerorganisaties hebben daarom informateur Hamer en Kamerfracties verzocht om in het coalitieakkoord op te nemen dat de reductie van de broeikasgas-uitstoot van het luchtverkeer in Nederland moet voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs.