Een groot aantal bewonersorganisaties, waaronder de Klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren, heeft een uitgebreide brief aan de Eerste Kamer gestuurd waarin ernstige zorgen worden geuit over de totstandkoming en uitvoering van het luchtvaartbeleid van het kabinet zoals dat onder andere in de Luchtvaartnota is vastgelegd. De burgers vragen de Eerste Kamer onder meer de wetteloosheid te beƫindigen. De definitieve brief, dit is nog een concept, is ook door de Klankbordgroep ondertekend.