In het jaarverslag over 2021 van de klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren geven wij inzicht in de overlast van het vliegverkeer dat in onze regio en in de Schipholregio ondervonden is. En verder schenken wij aandacht aan de ontwikkeling van het vliegverkeer, dat in de loop van het jaar weer sterk aan het aantrekken is, en aan andere, belangrijke ontwikkelingen in de luchtvaart die voor onze woon- en leefomgeving van belang zijn. Opvallend is, dat er in het publieke debat steeds meer kritiek op het economische nut van verdere groei van Schiphol geuit wordt. Verder behandelen wij het inwonersinitiatief voor een zonnegeluidswal langs de A1 ter hoogte van het Naarderwoonbos, de overlast door motorrijders en sportwagens en de noodzaak om meer aandacht aan de luchtkwaliteit te gaan schenken.