In het jaarverslag 2022 van de Klankbordgroep Schiphol/A1 Gooise Meren geven wij een toelichting op onze inzet in het afgelopen jaar om aandacht te vragen voor de milieu- en gezondheidsschade van de groeiende verkeersstromen in en rondom de gemeente Gooise Meren, inclusief de betrokkenheid van de klankbordgroep bij metingen van de luchtkwaliteit in het kader van het Hollandse Luchten initiatief van de provincie en gemeente.