Om goede discussies over luchtvaart en Schiphol te bevorderen, heeft de Klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren geprobeerd om de noodzakelijke achtergrondkennis over luchtvaart in bijgaand document voor de bestuurders van onze gemeente en andere belanghebbenden samen te vatten.
Dit is inmiddels de derde versie van het document dat doorlopend aangepast wordt om aan te blijven sluiten bij de laatste ontwikkelingen en inzichten in het Schiphol debat.
Wij hopen dat u na lezing met ons tot de slotsom komt dat de hinder van Schiphol minder moet worden en dat de groei van Schiphol op zijn minst moet stoppen. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn in de inleiding van het document samengevat.

Achtergrondinformatie Luchtvaart – Klankbordgroep Schiphol A1(A6) Gooise Meren_november 2018