Om goede discussies over het Schiphol vliegverkeer en de luchtvaart in het algemeen te bevorderen, heeft de Klankbordgroep Schiphol/A1 Gooise Meren de noodzakelijke achtergrondinformatie over luchtvaart samengevat. Wij werken de informatie in dit document regelmatig bij met zoveel mogelijk gebruik van openbare bronnen. Maar over de groei van Schiphol en de impact van luchtvaart in het algemeen ontbreekt de eigen mening van de klankbordgroep niet.