De Klankbordgroep Schiphol A1(A6) zet zich er voor in om de leefbaarheid in onze gemeente te verbeteren door de overlast van het vliegverkeer bij het gemeentebestuur aan de orde te stellen. Als u zelf ook in actie wilt komen, hebben wij een aantal tips voor u die u weinig tijd en moeite zullen kosten, maar die ons hierbij goed kunnen ondersteunen:

  • Dien elke dag bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) één periodeklacht in die vanaf het eerste tot en met het laatste vliegtuig van die dag loopt dat u gehinderd heeft.
  • Meld uw klacht ook bij Vliegherrie. U kunt daar ook uw klacht beschrijven en kennisnemen van de klachten uit die uit onze gemeente afkomstig zijn.
  • Meldt u aan als sympathisant van de onze klankbordroep. Hoe meer sympathisanten, des te meer invloed kunnen wij bij het gemeentebestuur van Gooise Meren uitoefenen.
  • Stuur Tweede Kamerleden van uw eigen politieke voorkeur e-mails om de aandacht te vestigen op de door u ervaren vliegtuigoverlast. In Den Haag wordt besloten over de vliegoverlast die u ondervindt.

Ook tips?
Gebruik ons contactformulier om extra tips te laten opnemen in deze lijst!