De klankbordgroep heeft weer een verslag opgesteld van de ondervonden hinder van het Schiphol vliegverkeer in de gemeente Gooise Meren. Het betreft het 2de kwartaal van 2019 dat tot 30 april liep. Net als voorgaande verslagen van de klankbordgroep beogen wij hiermee om inzichtelijk te maken hoe het vliegverkeer boven onze gemeente zich ontwikkeld heeft in dit kwartaal en tot hoeveel formele klachten dit aanleiding heeft gegeven. Ondermeer ter ondersteuning bij het behartigen van de belangen van de inwoners van onze gemeente waar het gaat om de bestrijding van deze overlast.