De klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren heeft een jaarverslag opgesteld van de de overlast die in de gemeente Gooise Meren gedurende 2018 is ondervonden van het Schiphol vliegverkeer. Dat jaar bestrijkt de periode van 1 november 2017 t/m 30 oktober 2018 zijnde het “gebruiksjaar” van Schiphol.
In dit verslag besteden wij tevens aandacht aan de ontwikkeling van het vliegverkeer en de daarmee gepaard gaande overlast in de afgelopen 10 jaar.
Ook lichten wij kort de activiteiten toe die de klankbordgroep in 2018 ondernomen heeft om aandacht voor deze problematiek te vragen.