Goed nieuws is dat de gemeente serieus werk lijkt te maken van de in Gooise Meren ondervonden geluidsoverlast van het snelwegverkeer op de A1 en A6. Mede op aandringen van de klankbordgroep laat de gemeente een erkend bureau geluidmeetposten plaatsen bij het Naarderbos, in Muiderberg en bij Muiden. Doel van deze metingen is om met deugdelijke gegevens het gesprek aan te kunnen gaan met Rijkswaterstaat dat de geluidsbelasting baseert op berekeningen. De metingen zullen daarom over een periode van een jaar worden uitgevoerd waarna moet blijken of de gemeten waardes afwijken van de berekende cijfers.
In de komende periode zal de klankbordgroep actief de resultaten van deze geluidmetingen blijven volgen en de voortgang van de gesprekken over de beperking van de geluidsbelasting langs de A1 en A6 in Muiderberg en bij het Naarderbos. We houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen in onze volgende nieuwsbrief. Wilt u actief meedoen met de activiteiten van de klankbordgroep, of heeft u vragen of commentaar, neem dan contact op met ondergetekende. En als u hinder van het vliegverkeer ondervindt, meld dit dan bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol http://www.bezoekbas.nl. De registratie van klachten en melders levert belangrijke informatie op over de spreiding van de ondervonden overlast in onze regio.