De klankbordgroep voert al geruime tijd overleg met B&W Gooise Meren over de noodzaak om meer dan voorheen voor de leefbaarheid van onze zo mooi gelegen gemeente op te komen. Om het gemeentebestuur daarbij behulpzaam te zijn, hebben wij op basis van het afgelopen week verschenen kwartaalrapport van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS, het formele informatie- en klachtencentrum van Schiphol) een op Gooise Meren toegesneden verslag van het aantal vliegbewegingen en klachten opgesteld. Dit verslag is hieronder bijgevoegd en bevat naast de statistieken over het afgelopen kwartaal ook onze belangrijkste bevindingen en een advies over de aanpak van de hinder.
Nu Gooise Meren onder de drukste vliegroutes van Schiphol is komen te liggen is er voldoende aanleiding voor het gemeentebestuur om zich via haar vertegenwoordiging in de Omgevingsraad Schiphol en de landelijke politiek in te zetten voor minder geluidbelastende naderings- en vertrekprocedures en voortzetting van het onderzoek naar de gezondheidseffecten van de uitstoot van schadelijke stoffen door vliegtuigmotoren. De komende periode zullen wij het gemeentebestuur blijven attenderen op de gevolgen van de verdere groei van het Schiphol vliegverkeer en adviseren over maatregelen om de hinder in de zogenaamde buitengebieden van Schiphol te beperken.