ALDERSAKKOORD NIET WAARGEMAAKT

• Bij gebruik van de Buitenveldertbaan komen vliegtuigen op minder dan 200 meter over dichtbevolkte
woonwijken in Amsterdam en Amstelveen, bij pieksituaties is dit om de 2 minuten.

• Nadat de situatie onhoudbaar was geworden door de sterke groei van Schiphol zou het gebruik van
de Buitenveldertbaan aanzienlijk afnemen met het openen van de Polderbaan in 2003. De
Buitenveldertbaan zou voortaan als stormbaan fungeren. Hoewel het gebruik afnam ten opzichte
van de piek voor de Polderbaan, is deze verwachting nooit waargemaakt. Er is veel onnodige inzet
van de Buitenveldertbaan, zo is er gedurende de zomermaanden een inzet op meer dan 80% van de
dagen geregistreerd, terwijl het mooie weer daartoe geen aanleiding gaf.
http://www.stichtingswab.nl/onnodige-inzet-buitenveldertbaan-zomer-2014.

• Het AldersAkkoord gaat uit van strikt preferent baangebruik. Het zoveel mogelijk inzetten van die
banen met de minste overlast voor bewoners; de Buitenveldertbaan heeft daarbij de laagste
preferentie. Op basis van de uitvoering van het AldersAkkoord in de afgelopen jaren is de prognose
inzet Buitenveldertbaan echter juist aanzienlijk verhoogd.

Zie volledig artikel: Definitieve_Factsheet__Buitenveldertbaan_25-10-2016

en: Bewonerspositie Buitenveldertbaan

en ook: Aanscherping NNHS