Om goede discussies over luchtvaart en Schiphol te bevorderen, heeft de Klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren geprobeerd om de noodzakelijke achtergrondkennis over luchtvaart in bijgaand document voor de bestuurders van onze gemeente en andere belanghebbenden samen te vatten. Wij hopen dat u na lezing met ons tot de slotsom komt dat de hinder van Schiphol minder moet worden en dat de groei van Schiphol op zijn minst moet stoppen. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn in de inleiding van het document samengevat.

Achtergrondinformatie Luchtvaar Klankbordgroep Schiphol A1(A6) Gooise Meren juli 2018