De klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren en een groot aantal actieve bewoners-verenigingen uit Gooise Meren maken zich zorgen over de ontwikkelingen rondom Schiphol. Dat hebben zij recentelijk benadrukt in een open brief aan het college van B&W van Gooise Meren. Het gaat daarbij niet alleen over geluidsoverlast maar ook over veiligheid, gezondheid en de klimaatimpact. Daarom hebben wij besloten om een kieswijzer Schiphol uit te geven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarin is de problematiek rondom (de toekomst van) Schiphol geschetst en worden de deelnemende politieke partijen gevraagd om te reageren op een aantal stellingen. Deze kieswijzer Schiphol gemeente Gooise Meren bevat een handzaam overzicht waarin ook alle standpunten van de partijen zijn opgenomen. De aparte toelichting bevat een samenvatting van de resultaten van de kieswijzer.

Beknopt overzicht:
Kieswijzer Schiphol Gooise Meren 2018 OVERZICHT

Volledig overzicht:
Kieswijzer Schiphol Gooise Meren 2018 VOLLEDIG

Toelichting:
Kieswijzer Schiphol Gooise Meren 2018 TOELICHTING