In het eerste kwartaal van het Schiphol gebruiksjaar 2024 blijkt dat de groei van het aantal vliegbewegingen zicht heeft verder heeft doorgezet. Een groei van ruim 13% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar met een nog grotere stijging van het aantal klachten en melders. Dat kunt u lezen in dit kwartaalverslag van de Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren.