Ook in de lokale media is de belangstelling voor de overlast van het uitdijende Schiphol vliegverkeer groeiende. In dit artikel uit de G&E van 24 juni j.l. wordt verslag gedaan van het 2de kwartaal 2023 rapport van de Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren waarin de grote stijging van het aantal klachten en melders in onze regio inzichtelijk wordt gemaakt.