In dit jaarverslag biedt de Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren een toelichting op de ontwikkelingen in het Schiphol debat van het afgelopen jaar 2023 Wij vragen hiermee aandacht voor de milieu- en gezondheidsschade van de almaar groeiende verkeersstromen in de lucht.