Ook in het derde kwartaal van het Schiphol gebruiksjaar blijkt dat de groei van het aantal vliegbewegingen zicht heeft doorgezet. Het gaat om een groei van 6% ten opzichte van het derde kwartaal van 2022. als we het afgelopen kwartaal vergelijken met dezelfde periode in het piekjaar 2019, dan zien we dat het aantal vliegbewegingen op 91% van dat record aantal uitkomt. Dat kunt u lezen in dit kwartaalverslag van de Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren.