page-header

Author: mhgm

Maatschappelijke consultatie ontwikkeling Schiphol en Omgeving

Iedereen kan zijn of haar mening geven over de toekomst van Schiphol via een internetconsultatie op http://www.omgevingsraadschiphol.nl. De partijen in de ORS hebben daarvoor gezamenlijk een consultatiedocument opgesteld. De internetconsultatie is één van de stappen in een breed consultatietraject dat de ORS in september is gestart….

Wil Dick Benschop (CEO Schiphol) de groei werkelijk beteugelen?

In een interview in Het Parool van 15 september j.l. spreekt de nieuwe CEO van Schiphol Dick Benschop zich uit om de groei van Schiphol te beteugelen. https://www.parool.nl/amsterdam/nieuwe-topman-leg-groei-van-schiphol-verder-aan-banden~a4604550/ Op dit interview volgen verschillende reacties o.a. van de politiek: https://www.parool.nl/opinie/-ook-langzame-groei-geeft-uitstoot-en-herrie~a4604733/ Hieronder ook een reactie van de…

Inbreng LBBL in Luchtvaartnota 2020-2050

Het LBBL (Landelijk BewonersBeraad Luchtvaart) protesteert tegen de groeiende luchtvaart, die zeer schadelijke gevolgen heeft voor het milieu, de leefomgeving en het klimaat. De overheid moet een nieuwe koers kiezen, de luchtvaart-groei stoppen en deze schadelijke impact drastisch verminderen. Inbreng LBBL in Luchtvaartnota 21 sep…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 3de kwartaal 2018

De klankbordgroep voert al geruime tijd overleg met B&W Gooise Meren over de noodzaak om meer dan voorheen voor de leefbaarheid van onze zo mooi gelegen gemeente op te komen. Om het gemeentebestuur daarbij behulpzaam te zijn, hebben wij op basis van het afgelopen week…

Vlag, volkslied, vliegveld.

Decennialang moest en zou Schiphol de economie aanjagen. Inmiddels zijn er grote twijfels over verdere groei. De economische opbrengsten van meer vluchten en meer passagiers wegen niet op tegen de overlast. Maar: “Je krijgt te maken met oer-Hollands gevoel en met Hollands glorie.”  In https://www.groene.nl/artikel/vlag-volkslied-vliegveld?, onlangs verschenen…

Achtergrondinformatie Luchtvaart

Om goede discussies over luchtvaart en Schiphol te bevorderen, heeft de Klankbordgroep Schiphol/A1(A6) Gooise Meren geprobeerd om de noodzakelijke achtergrondkennis over luchtvaart in bijgaand document voor de bestuurders van onze gemeente en andere belanghebbenden samen te vatten. Wij hopen dat u na lezing met ons tot de…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 2de kwartaal 2018

De klankbordgroep voert al geruime tijd overleg met B&W Gooise Meren over de noodzaak om meer dan voorheen voor de leefbaarheid van onze zo mooi gelegen gemeente op te komen. Om het gemeentebestuur daarbij behulpzaam te zijn, hebben wij op basis van het afgelopen week…

Geluidmeetposten in Gooise Meren

Goed nieuws is dat de gemeente serieus werk lijkt te maken van de in Gooise Meren ondervonden geluidsoverlast van het snelwegverkeer op de A1 en A6. Mede op aandringen van de klankbordgroep laat de gemeente een erkend bureau geluidmeetposten plaatsen bij het Naarderbos, in Muiderberg…

Overzicht vliegbewegingen en overlast Gooise Meren 1ste kwartaal 2018

De klankbordgroep voert al geruime tijd overleg met B&W Gooise Meren over de noodzaak om meer dan voorheen voor de leefbaarheid van onze zo mooi gelegen gemeente op te komen. Om het gemeentebestuur daarbij behulpzaam te zijn, hebben wij op basis van het afgelopen week…

Minister moet eind maken aan gedoogsituatie Schiphol

De overheid moet een eind maken aan de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol. Het niet optreden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tegen de overschrijding van geluidslimieten rond de luchthaven duurt te lang en ondermijnt de rechtspositie van omwonenden. Dat stellen deskundigen op…