Op 1 juli 2023 treedt de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) in de plaats van de Omgevingsraad Schiphol. De MRS wordt een wettelijk overleg- en adviesorgaan voor alles wat met luchtvaart en Schiphol te maken heeft. Als actieve bewonersvereniging staat de Klankbordgroep Minder Hinder Gooise Meren achter dit initiatief en willen wij graag betrokken worden bij de MRS, op de eerste plaats bij de verkiezingen voor bewonersvertegenwoordigers in de nieuwe raad.

HOE WERKT DE VERKIEZING VOOR DE MRS?

Bij minimaal 50 aanmeldingen blijven wij de komende 4 jaar betrokken bij de gesprekken, activiteiten en adviezen van de MRS. En zullen u daar actief van op de hoogte houden. Om te beginnen over het nadere verloop van de verkiezingen en de vertegenwoordigers die zich beschikbaar gesteld hebben. Maar vooral de onderwerpen waar de MRS de minister al op korte termijn over zal adviseren. Met de aangekondigde besluitvorming over de krimp van Schiphol en een nieuw normenstelsel is er alle reden om actief betrokken te zijn.

We hopen dat u ons hierbij wilt ondersteunen!

WAAROM STEUNT MINDER HINDER DIT INITIATIEF?

Omdat wij geloven dat dit een uniek platform kan bieden om de (politieke) besluitvorming over de ontwikkeling van Schiphol te beïnvloeden. Des te belangrijker nu het omwonenden nog altijd aan individuele rechtsbescherming ontbreekt. De manier waarop bewoners via de MRS hun stem kunnen laten horen en adviezen kunnen uitbrengen aan de minister en het kabinet is uniek in Nederland.

UW STEM IS NODIG

De Klankbordgroep Schiphol/A1 Gooise Meren wil zich graag registreren bij de MRS om namens u als sympathisanten een stem uit te brengen op de bewonersvertegenwoordigers. En daarmee een verbinding te vormen tussen de MRS en de inwoners van Gooise Meren en omgeving. Daartoe moeten wij kunnen bewijzen namens voldoende bewoners te spreken. De MRS verlangt van ons de namen en adressen van onze sympathisanten om de omvang van ons ledenbestand steekproefsgewijs te kunnen controleren.

We vragen om uw naam, adres, woonplaats. Klik op deze beveiligde link om uw gegevens achter te laten: https://forms.gle/mNUuYrufHiqjCsBk7

Comments are closed.