Op 7 en 13 september vergadert de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer over de Toekomst Luchtvaart. Op 7 september betreft dit een hoorzitting over Schiphol en ‘selectiviteit’, dat wil zeggen ruimte houden voor zakelijk verkeer op Schiphol, de rest: vakantie/low-cost vluchten naar Lelystad en Eindhoven. Op 13 september is er een Algemeen Overleg Luchtvaart, waarin zaken zoals maximum aantal vluchten, geluidsoverlast, ld. luchtverontreiniging en veiligheid worden behandeld.

De opvatting van de Klankbordgroep over uitbreiding van Schiphol vindt u in ons Basisdocument, blz. 13. Die komt – kort samengevat – neer op het volgende:

– het maximaal aantal vliegbewegingen van max. 500.000 vliegbewegingen per jaar uit het Alders-akkoord wordt conform afspraak gehandhaafd tot tenminste 2020; ook na 2020, indien verdere groei leidt tot – uit officieel onderzoek aangetoonde – negatieve gevolgen voor de volksgezondheid, de leefbaarheid en de veiligheid;
– binnen het totaal aantal vluchtbewegingen wordt het maximaal aantal nachtvluchten teruggebracht naar de in 2015 afgesproken 29.000 per jaar.
In een mail van 6 september heeft de Klankbordgroep dit standpunt onder de aandacht van de Commissieleden gebracht.