Gemeenten als Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Stichtse Vecht, Woerden en Nieuwkoop zijn de actie “Geef stilte een stem” gestart. Volgens deze gemeenten neemt bij uitbreiding van Schiphol de geluidsoverlast en de luchtvervuiling toe, waardoor de leefbaarheid verder onder druk komt te staan. De gemeenten willen dat de samenleving en de overheid zich hiervan bewust wordt en burgers informeert over de plannen die Schiphol heeft. Op de website www.ikstemvoorstilte.nl kunt u deze actie onderschrijven.

Wij onderschrijven deze actie van harte. Op 19 september hadden al meer dan 5.300 personen getekend.

De Klankbordgroep is opgericht om het gemeentebestuur bewust te maken van de enorme toename van het luchtverkeer en de gevolgen daarvan voor het leefklimaat. De groep zal daarom B&W van Gooise Meren vragen om deze actie ie onderschrijven. Het zal ook alert moeten zijn op de actie van de Groene Hart-gemeenten, omdat dit kan betekenen dat er (nog) meer luchtverkeer over de Gooi- & Vechtstreek wordt geleid.