Veel kiezers leven met de vraag hoe politieke partijen Schiphol en de luchtvaart in Nederland de komende jaren willen laten ontwikkelen. Groei onder voorwaarden, maar welke voorwaarden dan? Een standstil vanwege omgeving, milieu of mogelijk afnemende vraag? Of is krimp noodzakelijk? Kiezers hebben met hun stem een grote invloed op de ontwikkeling van de leefbaarheid, klimaat en natuur en daarom heeft een brede coalitie van milieu-, natuur en bewonersorganisaties de belangrijkste partijen die deelnemen aan de verkiezingen tegen de meetlat gelegd waar het gaat om meer of minder luchtvaart. Dat overzicht met een oproep om te kiezen voor krimp kunt u vinden op de website van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart: 

http://www.toekomstluchtvaart.nl/Manifest_stemmen_voor_luchtvaartkrimp.html